Korenmolen 'Rijn en Zon', stad Utrecht

restauratie

In het voorjaar van 2011 is korenmolen Rijn en Zon stilgezet vanwege mankementen aan wieken, stelling, kap en metselwerk. Door de ligging van Rijn en Zon, in het hart van de stad Utrecht, ontstond een gevaarlijke situatie. Een restauratie was noodzakelijk om de molen weer veilig te kunnen laten draaien.

Allereerst hebben we, op verzoek van eigenaar en opdrachtgever Gemeente Utrecht, bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek verricht. Vanuit de resultaten zijn voorstellen gedaan om de restauratie historisch en kostenverantwoord vorm te geven. Na aanvullend veldwerk hebben we een algeheel restauratieplan met bestek opgesteld.

Vervolgens hebben we het traject naar omgevingsvergunning begeleid. Zoals gezegd ligt deze molen midden in de stad, met vele betrokken gemeentelijke diensten en instanties. Omwonenden mochten natuurlijk zo min mogeleijk hinder  van de werkzaamheden ondervinden. Een complex traject! In de aanbestedingsfase hebben we een rol gespeeld bij het opstellen van het Programma van Eisen en keuze van de aannemer. Tijdens de uitvoering avn de restauratie verzorgden we de directievoering. Vanaf juni 2016 bepaalt de draaiende Rijn en Zon weer het stadsbeeld 

PROJECTEN


Narrenmuhle Viersen

Narrenmuhle Viersen

De Narrenmuhle in Viersen (deelstaat Nordrhein - Westfalen) is een zogenaamde 'gesloten standerdmolen'. De molen heeft een stenen onderbouw. In…


lees meer

Restauratie molen St. Antonius Abt, Borkel

Restauratie molen St. Antonius Abt, Borkel

De molen van Borkel heeft een restauratie ondergaan: nieuwe dakbedekking, schilderwerk en restauratie van het wiekenkruis. De molen heeft weer…


lees meer

Groot onderhoud aan de kerktorens van Wijk en Genderen

Groot onderhoud aan de kerktorens van Wijk en Genderen

In Genderen is het haantje en de pijnappel op de spits opnieuw verguld. Deuren werden gerepareerd, metselwerk en schilderwerk hersteld.…


lees meer